Biblioteka w Kodeńcu

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczne w Dębowej Kłodzie, filia w Kodeńcu
Lokalizacja: Kodeniec
Adres: Kodeniec, 21-211 Dębowa Kłoda
E-mail:
Adres WWW:
Telefon: