Na rowerze

Wypożyczalnia rowerów

Rower to najprzyjemniejsza forma zwiedzania naszej ololicy, dlatego wyposażyliśmy nasz ośrodek w piękne, lekkie i dobrej klasy holenderskie dwukołowce.

Wypożyczalnia rowerów
Wypożyczalnia rowerów

Trasy rowerowe w okolicy:

Trasa Lublin – Wola Uhruska (czerwony – 110 km)

Podlasie (175)

Lublin – Jakubowice Murowane – Pliszczyn – Bystrzyca – Zawieprzyce – Łęczna – Puchaczów – Kaniwola – Załucze – Urszulin – Wereszczyn – Karczunek – Kulczyn Kolonia – Hańsk – Macoszyn – Wola Uhruska. Znakowany kolorem czerwonym. Stopień trudności – średni. Na trasie przeważa nawierzchnia asfaltowa. Najtrudniejszy do przejechania jest odcinek od Hańska do Woli Uhruskiej – prowadzi w większości piaszczystymi duktami. Oznakowanie szlaku – dobre. Pomiędzy Kolonią Kulczyn a Hańskiem istnieje możliwość bocznej wycieczki szlakiem rowerowym znakowanym kolorem zielonym, prezentującym przyrodę Krowiego Bagna. Szlak umożliwia poznanie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – pięknej krainy jezior, bagien i torfowisk, z ogromnym bogactwem flory i fauny.

Szlak Śladami Wschoniosłowiańskiej Tradycji Cerkiewnej (żółty – 53 km)

2 (289)

Puchaczów – Dratów – Kaniwola – Lejno – Zienki – Górki – Sosnowica – Turno – Hola – Horostyta. Stopień trudności – łatwa.
Szlak został utworzony w 2007 roku w ramach Mikroprojektu „Cerkwie prawosławne w Horostycie”. Połączył miejscowości, w których znajdują się zabytkowe cerkwie: Dratów, Sosnowicę, Holę i Horostytę, gdzie oprócz cerkwi można zwiedzić kilka cmentarzy prawosławnych i jeden staroobrzędowców, kościół, oficynę związaną z Tadeuszem Kościuszko w Sosnowicy. Na trasie znajdziemy także skansen w Holi, tradycyjne chałupy o konstrukcji zrębowej w Lejnie.

Szlak Lasy Sobiborskie” (czerwony – ok. 40 km) Dzień 6 (40)

Wola Uhruska – Majdan Stuleński – Stulno – Stacja Kolejowa Sobibór – Żłobek Mały – Tarasiuki – Okuninka – Włodawa.  Stopień trudności – średni.
W 2002 roku Gmina i Miasto Włodawa wykonały specjalną kładkę na rzece Włodawce, przedłużając trasę o 5 km do Włodawy. Łączna długość trasy wynosi 37 km, z czego około 30 km przebiega przez lasy Nadleśnictwa Sobibór.

Szlak Dzikiej Przyrody” (czerwony – 42 km)

ss (88)

Na terenie gminy Parczew wyprowadzono czerwony szlak rowerowy. To Szlak Dzikiej Przyrody. Wiedzie z Parczewa przez Laski, Lasy Parczewskie i kończy się w Białce Sosnowicy. Szlak mierzy 42 km.

Parczew – Laski – Pohulanka – Białka – Libiszów – Sosnowica.  Trasa rowerowa w Lasach Parczewskich. Stopień trudności – łatwa.

Stykiem granic nad Bugiem (czerwony – 26,2 km)

IMG_1096

Szlak rozpoczyna się w południowo-wschodniej części Gminy Włodawa, w miejscowości Okuninka, przebiega przez Sobiborski Park Krajobrazowy, rezerwat przyrody Jezioro Orchowe, wieś Dubnik, następnie trasa prowadzi doliną rzeki Bug do miejscowości Orchówek, przebiega przez Włodawę, Szuminkę, Suszno i Różankę by zakończyć swój bieg w miejscowości Stawki. Na trasie znajdują się trzy miejsca postojowe i jedna wieża widokowa: nieopodal tzw. Trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy, na tzw. „łysej górze” w Orchówku oraz w Różance przy rzece Bug.