Biblioteka w Dębowej Kłodzie

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie
Lokalizacja: Dębowa Kłoda
Adres: 21-211, Dębowa Kłoda
E-mail:
Adres WWW:
Telefon: 83 355 70 84